• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты

БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Прийнятий Верховною Радою України Кодекс України з процедур банкрутства (КУзПБ), який набуває чинності 21.10.2019 року, ввів новий для України правовий інститут – встановлення неплатоспроможності і відновлення платоспроможності фізичної особи. 
Головною і першочерговою його метою є відновлення платоспроможності, можливість розрахуватися за боргами. А вже в  разі неможливості такого – визнання особи неплатоспроможною (банкрутом). 
Встановлення неплатоспроможності здійснюється господарським судом лише за заявою самої особи. Судове провадження розпочнеться в разі, коли: 
розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;
боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;
ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;
існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).
Борговими вважаються також зобов’язання  щодо сплати податків, зборів, проте  виключаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.
Заявник, звертаючись до суду, повинен додати, окрім іншого, список своїх кредиторів і боржників (з зазначенням суми зобов’язань), майнову декларацію,  пропозиції щодо реструктуризації боргів. Та може передбачати, в тому числі й, відстрочення чи розстрочення або прощення (списання) боргів чи їх частини; виконання зобов’язань боржника третіми особами, зокрема шляхом укладення договору поруки, гарантії та інших правочинів згідно з цивільним законодавством;  інші заходи, спрямовані на покращення майнового стану боржника та задоволення вимог кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування).
Суд, розпочинаючи провадження, може вжити заходів для забезпечення   вимог кредиторів, зокрема: заборонити  укладати договори; зобов’язати передати майно, інші цінності на зберігання третім особам; заборонити розпоряджатися нерухомим майном та цінними паперами; накласти  арешту на  майно боржника; заборонити виїзд за кордон. Одночасно вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, включаючи заборгованість по податкам та зборам.
Після цього, арбітражний керуючий здійснює пошук  майна особи та кредиторів, скликає збори останніх.
Збори кредиторів або схвалюють план реструктуризації боргів, запропонований боржником (що означає можливість відновлення платоспроможності), або відмовляють, що тягне за собою визнання банкрутом.
В разі затвердження судом схваленого плану реструктуризації, вимоги, включені до нього задовольняються лише у порядку і спосіб, визначені в ньому. Крім того, боржнику забороняється укладати деякі угоди, виступати поручителем, він зобов’язаний повідомляти кредиторів про зміни свого майнового стану. 
Після спливу строку, встановленого на виконання плану реструктуризації, який не може перевищувати п’яти років, до суду подається звіт, за результатами розгляду якого приймається одне з рішень:
про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв’язку з виконанням боржником плану реструктуризації боргів;
про невиконання боржником плану реструктуризації боргів, визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника
У другому випадку господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника,  також призначає керуючого реалізацією майна. Той, спільно з боржником, проводить інвентаризацію майна боржника, на яке може бути звернено стягнення, та визначає його вартість. Реалізація майна здійснюється на торгах.
Вимоги, не задоволені через недостатність майна боржника, вважаються погашеними.
Протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, та така особа зобов’язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів. Крім того,  особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.
Звісно, у такому короткому огляді відсутня можливість детально розглянути всі нюанси банкрутства фізичної особи. Так, встановлені  особливості погашення заборгованості щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, щодо сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування. Існують спеціальні правила щодо погашення валютних кредитів, які бралися на придбання єдиного житла, та деякі інші.
Також зазначемо, що процедура банкрутства доволі складна і тривала, поте вона дає легальну можливість скинути борговий зашморг.

Узнать более подробно о предоставляемых юридических услугах, сроках, стоимости, заказать необходимую Вам юридическую услугу,  Вы можете по телефонам:
Винницкий офис:
 +38 (067) 256-98-48     г. Винница, ул. Пушкина, 4.

Вся аналитика
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2022
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер
ВАШ ВОПРОС