• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты
Юридические Новости

06.09.2019

Новий порядок проведення перевірок Держпраці

       21.08.2019 р. Постановою Кабінету міністрів № 823 було затверджено новий порядок проведення перевірок Держпраці, а саме: Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі - Порядок контролю) та  Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю. 
Відповідно до п. 5 нового Порядку контролю, інспекційні відвідування проводяться з таких підстав:
- за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;
- за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;
- за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у п.п. 1, 2, 4 —7 п. 5 Порядку контролю;
- за рішенням суду;
- за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;
- за інформацією Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;
- за інформацією ДПС та її територіальних органів про:
o невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
o факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;
o факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;
- за інформацією ПФУ та його територіальних органів про:
o роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної;
o роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
o роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
o фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
o роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився;
o роботодавців, в яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
o роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
o роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;
- за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених у ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;
- за дорученням Прем’єр-міністра України;
- за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
-  за запитом народного депутата;
-  у разі невиконання вимог припису.
Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів.
В свою чергу, суб’єкти господарювання під час проведення інспекційного відвідування,  має право:
- перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
- одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;
-  не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:
o відсутності службового посвідчення;
o якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено рішення Мінсоцполітики про затвердження форми акта інспекційного відвідування;
o вимагати припинення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування у разі перевищення визначеного пунктом 10 цього Порядку максимального строку здійснення такого заходу;
o подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акта або припису;
o вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису об’єктом відвідування або уповноваженою ним посадовою особою;
o перед підписанням акта бути поінформованим про свої права та обов’язки;
o вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;
o вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації об’єкта відвідування;
o оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора праці;
o отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;
o фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.
Новий Порядок здійснення нагляду містить норму щодо незастосування штрафів до роботодавця у разі виконання припису в установлений у ньому строк. 
Все Новости
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2022
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер
ВАШ ВОПРОС